Advokaadibüroo Premium saavutas kliendile soodsa lahendi vaidluses AS-iga Äripäev


2016. aastal alanud kohtuasjas taotles meie klient, et Äripäevas avaldatud artiklist eemaldataks teda halvustavad kommentaarid, mis Äripäev oli taasavaldanud seoses ettevõtja poolt kohtusse pöördumisega samade kommentaaride autorite välja selgitamiseks. Lisaks taotles klient artiklis sisalduvate ebakohaste väärtushinnangute, ebaõigete faktiväidete ning samuti kliendi isikuandmete eemaldamist ning talle Äripäeva poolt tekitatud mittevaralise kahju väljamõistmist kohtu poolt määratavas ulatuses. Juba esimeses kohtuastmes rahuldas kohus suure osa meie kliendi nõuetest, jättes siiski mittevaralise kahju nõude rahuldamata. Otsuse vaidlustasid mõlemad pooled ning 04.05.2018 tehtud Tallinna Ringkonnakohtu otsusega rahuldati osaliselt meie kliendi apellatsioonkaebus, samas kui AS Äripäev apellatsioonkaebus jäi rahuldamata. Tänaseks jõustunud ringkonnakohtu otsuse kohaselt tuleb Äripäeval lisaks artiklist meie klienti halvustavate kommentaaride, kliendi isikuandmete, ebaõigete faktiväidete ja ebakohaste väärtushinnangute eemaldamisele maksta meie kliendile mittevaralise kahju hüvitisena 3 000 eurot ning kanda suurem osa kliendile vaidlusega seoses tekkinud menetluskuludest. Vaidluses esindasid klienti vandeadvokaat Kaarel Kais ja advokaat Janika Pajula.