Andmekaitse ja meediaõigus


Nõustame ja esindame kliente kõigis andmekaitse ja meediaga seotud asjades, kaitstes klientide õigusi, kui nende kohta on avaldatud nende õigusi rikkuvat teavet. Oleme selles valdkonnas saavutanud pretsedente loovaid kohtulahendeid. Analüüsime ja lahendame andmete töötlemisel tekkivaid õiguslikke probleeme. Oleme tegelenud näiteks andmeturvega, isikuandmete kaitsega, isikuandmete töötlemise regulatsioonide koostamisega, isikuandmete töötlemise registreerimisega, töösuhetes sidevahendite kasutamise jälgimise küsimustega, töötajate privaatsusega seotud küsimustega.