Äriõigus ja ühinguõigus


Äriõigus ja ühinguõigus  – aitame kliente juriidiliste isikute asutamisel, eduka majandustegevuse aluseks oleva õiguslikult läbimõeldud juhtimise korraldamisel, äriühingute ühinemisel ja jagunemisel ning ettevõtte tegevuse lõpetamise erinevate viiside valiku ja teostamise juures. Meie advokaadid on aidanud välisklientidel alustada ning laiendada oma äritegevust Eestis, samuti Eesti äriühingutel siseneda välisturgudele ja alustada äritegevust väljaspool Eestit. Koostame juriidilise isiku tegevuse jaoks vajaminevaid juriidilisi dokumente ning nõustame kliente olemasolevate dokumentide ajakohastamisel.

Meil on suur kogemus juriidiliste isikute juhtorganite koosolekute korraldamisel ja sellega seotud dokumentide koostamisel. Esindame kliente ühinguõigusega seotud vaidlustes kõikides Eesti Vabariigi kohtutes.