Haldusmenetlus


Haldusmenetlus – nõustame oma kliente haldusõigusega seotud küsimustes. Näiteks aitame haldusmenetluses haldusakte vaidlustada, nõustame kliente halduslepingute sõlmimise, täitmise ja lõpetamisega seotud küsimustes.