Pankrot ja saneerimine


Pankrot ja saneerimine – meie advokaadid on esindanud oma kliente pankrotimenetlustes ja saneerimismenetlustes nii võlausaldaja kui võlgniku poolel. Oleme pankrotimenetlust ja saneerimist reguleerivate seaduste ja kohtupraktikaga hästi kursis ja suudame edukalt klientide huve kaitsta igas menetluse faasis.