Perekonna- ja pärimisõigus


Pärimisõigus ja perekonnaõigus – Advokaadibüroo Premium advokaadid omavad suurt kogemust perekonnaõigusealasel nõustamisel ning perekonnaõigusega seotud vaidluste lahendamisel. Nõustame ja esindame kliente kooselu varaliste suhete reguleerimisel ning seonduvalt abielu lahutamise ja vara jagamisega, samuti laste ja vanemate vaheliste suhetega, sh lastega suhtlemise korraldamisel ja elatise maksmist puudutavates vaidlustes.

Pärimisõiguses nõustame kliente pärimise vormistamisega seotud küsimustes, testamendi koostamise küsimuses ning esindame kliente pärandvaraga seotud vaidlustes kohtuvälistel läbirääkimistel ja kohtus.