Täitemenetlus


Advokaadibüroo Premium advokaadid omavad kogemust nii sissenõudja kui võlgniku esindamisel kohtulahendite või muude täitedokumentide täitmisega seotud küsimustes. Täitemenetlus on spetsiifiline õigusvaldkond ning sihikindla ja laialdasi teadmisi omava esindaja olemasolu oma õiguste eest seismisel ei saa alahinnata.