Tarbijakaitse


Tarbijakaitse – Advokaadibüroo Premium advokaadid nõustavad ettevõtjaid tarbijatele kaupade ja teenuste pakkumisel kohalduvate reeglite osas ning esindavad ettevõtjaid tarbijatega seotud vaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtus. Abistame tarbijaid nende õiguste maksmapanekul, kui ettevõtted ei täida vabatahtlikult tarbijaõigusest tulenevaid kohustusi. Omame laialdasi kogemusi nii riigisiseste kui piiriüleste vaidluste lahendamisel.