Transpordiõigus ning rahvusvaheline kaubandus


Transpordiõigus – nõustame ja esindame kliente transpordi ning rahvusvahelise kaubandusega seotud küsimustes, muu hulgas vedaja vastutuse küsimustes, rahvusvaheliste kaupade autoveolepingute (CMR-lepingute) sõlmimisel ja täitmisel.