Riigihanked


Riigihanked – abistame kliente riigihangetega seoses nii hankija kui ka pakkuja poolel. Hankijatel aitame valida kohast hankemenetluse liiki, koostada hankedokumente, hinnata pakkumisi ning nõustame hankijaid hankelepingu sõlmimisel. Pakkujaid nõustame hankedokumentide hindamisel, aitame koostada hankedokumentidele vastavaid pakkumisi, nõustame hankelepingu sõlmimisel ning selle hilisemal täitmisel. Esindame kliente riigihangetega seotud vaidlustes vaidlustuskomisjonis ja kohtus.